Ekonóm obce

Ekonomika, financie
Obec Spišská Teplica
Spišská Teplica
30.3.2018

Požiadavky:

 • SŠ/VŠ vzdelanie
 • komplexná znalosť podvojného účtovníctva a daňovej problematiky a prax v odbore,  
 • skúsenosti s rozpočtovníctvom a účtovníctvom výhodou,
 • znalosť zákona o obecnom zriadení  a o verejnom obstarávaní vítaná,
 • vodičský preukaz sk. B. 
 • Zrelý, flexibilný, samostatný a zodpovedný typ s profesionálnym prístupom k práci a s dobrou odolnosťou voči stresu.,
 • Bezúhonnosť – výkon práce vo verejnom záujme

Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovnej agendy v podmienkach územnej samosprávy, t.j. :

 • spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (v ekonomickej oblasti),
 • komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend,
 • vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti,
 • samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania,
 • vypracúvanie ad hoc zostáv,
 • samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním  podkladov na uzatváranie zmlúv,
 • zabezpečovanie agendy súvisiacej so sprístupňovaním informácií,
 • samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností,
 • samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov EÚ a iných verejných zdrojov alebo fin. prostriedkov iných finančných nástrojov. 
 • Pracovná doba od 7,30 hod do 15,30 hod., streda do 17,00 hod.
 • Naším klientom je Obec Spišská Teplica.
 • Stabilné zamestnanie s pravidelnou pracovnou dobou,  
 • vytvorené priaznivé podmienky pre odborný rast.  

 

 • Prihlášku a profesijný životopis pošlite na e-mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje