zobraziť i archív

Ekonomický manažér

Ekonomika, financie
výrobná spoločnosť
Poprad
22. 1. 2021
 • VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore ekonómia, financie alebo ,  finančný manažment, 
 • 5 rokov na pozícii ekonomického manažéra
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • odborné vedomosti o účtovných štandardoch,
 • anglický jazyk na úrovni B2,
 • pokročilá úroveň práce s PC ( MS Office), 
 • analytické myslenie a asertivita
 • presnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup,
 • dynamický a flexibilný prístup,
 • ochota prijať a zvládnuť nové výzvy,
 • dôslednosť a precíznosť pri študovaní a aplikovaní daňových a účtovných predpisov. 
 • Vedenie tímu ekonomického oddelenia a zabezpečenie fungovania kompletnej ekonomickej agendy spoločnosti,
 • nastavenie a revidovanie účtovných a ekonomických procesov vo firme,
 • zodpovednosť za riadne a včasné vedenie účtovníctva,
 • vypracovávanie a odovzdávanie podaní orgánom štátnej a verejnej správy,
 • metodické usmerňovanie tvorby finančných plánov,
 • vystavovanie faktúr a podkladov na úhradu,
 • monitorovanie cash flow, trvalých príkazov a úhrad daňových záloh,
 • zostavovanie daňových priznaní a účtovných uzávierok,
 • evidovanie a archivovanie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi,
 • pripravovanie ekonomických podkladov a reportov pre vedenie spoločnosti,
 • vypracovanie pravidelných štatistík,
 • zastrešovanie a vedenie projektov financovaných z fondov EÚ,
 • príprava a riadenie inventúr v spoločnosti,
 • spolupráca s externým audítorom.

Naším klientom je spoločnosť so sídlom v Poprade . 

 • Zaujímavé platové ohodnotenie,
 • práca v priateľskom a dynamickom kolektíve,
 • flexibilná pracovná doba,
 • mimoriadne bonusy a odmeny. 
 • Mzdové podmienky (brutto):   1 200 EUR/mesiac

 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  
Nasleduje: Inžinier kvality

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje