Finančný a účtovný analytik

Ekonomika, financie
RUDOLPH USINADOS Sk, s.r.o.
Spišská Nová Ves
21.3.2018
 • VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
 • viacročná odborná prax (financie, účtovníctvo)    
 • znalosť platnej legislatívy na úrovni experta,
 • aktívna znalosť anglického jazyka je podmienkou,
 • práca s PC – ovládanie Excel na profesionálnej úrovni, 
 • bydlisko v Spišskej Novej Vsi a blízkom okolí. 
 • Samostatný, flexibilný a kooperatívny typ s profesionálnym prístupom k práci. 
 • Komplexné zastrešenie finančného riadenia firmy,
 • kontakt  s finančnými inštitúciami, zabezpečenie financovania a zdrojov,
 • komunikácia s finančnou správou,
 • dohľad nad účtovníctvom, t.j.
 • spracovanie a vedenie komplexného účtovníctva v zmysle platných legislatívnych predpisov vrátane daňových priznaní
 • spracovanie mesačnej uzávierky vrátane prípravy pre reporting,
 • analýza mesačných finančných ukazovateľov a optimalizácia ukazovateľov v spolupráci s inými oddeleniami
 • spracovanie ročnej uzávierky vrátane zaúčtovania opravných položiek, dohadných položiek, rezerv a odpisov pohľadávok podľa pokynov manažmentu a spracovanie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb
 • spracovanie bankových výpisov spoločnosti a ich zaúčtovanie,
 • zaúčtovanie pokladní podľa podkladov spoločnosti,
 • spracovanie účtovných podkladov pre manažment,
 • príprava podkladov a spolupráca s audítormi, daňovými poradcami a štátnymi inštitúciami,
 • inventarizácia a kontrola účtov,
 • mesačný report pre NBS,
 • spracovanie výkazov pre štatistický úrad
 • práca v programe POHODA
 • Naším klientom je brazílska výrobná spoločnosť  RUDOLPH USINADOS , s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi
 • Stabilné zamestnanie v podmienkach etablovanej zahraničnej výrobnej spoločnosti s možnosťou kariérneho rastu,
 • adekvátne platové ohodnotenie, 
 • bohatý sociálny program.  
 • Prihlášku a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V prihláške uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásené kandidátky  budeme informovať  o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Procesný inžinier

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje