zobraziť i archív

Inžinier kvality

Výrobný priemysel
zahraničná výrobná spoločnosť
Poprad
21. 1. 2021
 • SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania, prednostne strojárstvo,  
 • praktické skúsenosti vo výrobnom závode a znalosti v oblasti metrológie výhodou,
 • znalosť štatistických metód  a nástrojov riadenia kvality vítaná,  
 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi),       
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office),
 • Samostatný, zodpovedný, výkonný  typ s dobrými komunikačnými schop-nosťami.   

Zodpovednosť za riadenie systému kvality v podmienkach menšieho výrobného závodu ( do 20 zamestnancov), t.j. : 

 • realizácia vstupnej, priebežnej a výstupnej kontroly,
 • uvoľňovanie sériovej výroby,
 • riešenie reklamácií v kooperácii s centrálnym oddelením kvality, 
 • starostlivosť o meracie prístroje, zabezpečovanie ich kalibrácie,  
 • komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a s oddelením kvality v materskom závode (v anglickom jazyku)
 • zabezpečovanie periodických školení zamestnancov,
 • vykonávanie interných systémových auditov podľa normy IATF 16 949,
 • riadenie externých auditov dodávateľov,
 • kontrola technologických postupov a prototypových výrobkov
 • stanovenie a monitorovanie cieľov a ukazovateľov procesu kvality a kontroly
 • schvaľovanie nových výrobkov, APQP, PPAP.
 • Naším klientom je výrobná spoločnosť  so sídlom v Poprade, ktorá sa zaoberá výrobou  kovových výliskov pomocou postupových nástrojov pre automobilový priemysel.
 • Možnosť profesionálneho rozvoja a odbornej sebarealizácie,   
 • výkon práce v podmienkach menšej spoločnosti, kde je možné ovplyvniť procesy a vidieť výsledky svojej práce, štíhla organizačná štruktúra.
 • nástupný plat mesačne 1000 EUR brutto (vrátane variabilnej zložky), po skúšobnej dobe zvýšenie v závislosti od úrovne zapracovania sa a od dosahovaných výsledkov
 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje