Majster v lisovni kovov

Výrobný priemysel
zahraničná výrobná spoločnosť
Poprad
8.11.2018
 • SOŠ/SŠ vzdelanie technického, prednostne strojárenského zamerania,
 • podmienkou je znalosť a skúsenosti s procesom lisovania kovov,   
 • praktické skúsenosti s upínaním a zoraďovaním hydraulických  a mechanických lisov nad 200 t, s blokovými a postupovými nástrojmi a s obsluhou manuálnych a automatických liniek,
 • skúsenosti s organizáciou údržby strojov, nástrojov a VTZ,
 • prax v pozícii majstra vo výrobnom závode a znalosť lean nástrojov vítaná,  
 • komunikačná úroveň anglického jazyka,
 • práca  s PC na užívateľskej úrovni  (MS Office, Internet)
 • dobré organizačné schopnosti, presvedčivé schopnosti motivovať a riadiť tím,   
 • výsledková orientácia a časová flexibilita (ochota pracovať v nadčasoch, ak je to potrebné)

Na oddelení lisovne zodpovedá za:

 • splnenie plánu výroby v požadovanej kvantite a kvalite na svojej pracovnej zmene,  
 • vedenie tímu zamestnancov na pracovnej zmene,  
 • za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých svojich podriadených patriacich k jeho pracovisku,  
 • nastavovanie lisov podľa plánu výroby, technologických postupov so zreteľom na zabezpečenie požadovanej produkcie a kvality,
 • vyberanie nástrojov a ich upravovanie a zoraďovanie sady nástrojov,
 • podieľanie  sa na tvorbe technickej dokumentácie,
 • starostlivosť o zariadenia lisovacej linky,
 • zaškoľovanie nových zamestnancov, pravidelný tréning súčasných zamestnancov,
 • zvyšovanie  efektivitu výroby, navrhovanie riešení na zlepšenie,
 • spolupracuje pri definovaní materiálových tokov na linke, skladovania materiálu a manipulácie s ním pri zlepšovaní ergonómie pracovných pozícií,
 • zodpovedá za dodržiavanie 5S a vypracovaných PR ,FO , MO,
 • implementuje LEAN výrobné praktiky na zverenej linke 
 • Naším klientom je zahraničná výrobná spoločnosť, súčasťou jej výrobného závodu je prevádzka lisovne kovov.
 • Práca v stabilnej zahraničnej spoločnosti,
 • možnosti profesionálneho rozvoja a rastu,
 • kompenzácia cestovných nákladov,
 • Mesačný plat brutto : od 1000 EUR - podľa praxe
 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk 
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásené kandidátky  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  
Nasleduje: Nástrojár

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje