Nástrojár

Výrobný priemysel
zahraničná výrobná spoločnosť
Poprad
7.11.2018
 • Stredoškolské vzdelanie technického (strojárenského) zamerania,
 • praktické skúsenosti s prácou s obrábacími strojmi,
 • prax v oblasti tvárniacich nástrojov a tvárniacich liniek min. 1 rok,
 • skúsenosti s upínaním a zoraďovaním nástrojov (hydraulické a mechanické lisy nad 200 t),  s blokovými a postupovými  nástrojmi a s obsluhou manuálnych a automatických liniek,
 • schopnosť čítať technické výkresy,
 • práca  s PC na užívateľskej úrovni  (MS Office, Internet),
 • základy anglického jazyka,
 • dobré technické myslenie a ochota ďalej sa vzdelávať

Zodpovedá za kvalitu vykonaných prác na lisovacích nástrojoch a za údržbu lisovacích nástrojov, t.j. :  

 • pracuje na obrábacích strojoch a centrách,  s manipulačnou a dvíhacou technikou, obsluhuje žeriav,
 • nastavuje a zoraďuje lisy, vymieňa nástroje,
 • kontroluje dosiahnutú kvalitu výliskov,
 • kontroluje  a opravuje  lisovacie  a konštrukčné diely nástrojov, strižníka a strižnice, ohybníkov a ohybníc a zabezpečuje preventívnu údržbu nástrojov,
 • samostatne rieši problémy a poruchy na lisovacích nástrojoch,
 • vedie, spravuje a archivuje výkresovú dokumentáciu,  riadi zmeny vo výkresovej dokumentácii,
 • je zodpovedný za dodržiavanie BOZP, 5S a vypracovaných PR, FO, MO
 • Naším klientom je spoločnosť zahraničná výrobná spoločnosť so sídlom v Poprade.
 • Práca v stabilnej zahraničnej spoločnosti,
 • možnosti profesionálneho rozvoja a rastu,
 • kompenzácia cestovných nákladov,
 • Mesačný príjem brutto  :  od 1000 EUR podľa praxe 
 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  
Nasleduje: Technický analytik

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje