Špecialista ľudských zdrojov – zastupovanie počas MD.

Administratíva
GGP Slovakia, s.r.o.
Poprad
16.5.2018
 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore manažment alebo ekonomika,   
 • minimálne 2- ročné skúsenosti na oddelení ľudských zdrojov stredne veľkej alebo veľkej spoločnosti,  
 • dobrá znalosť  pracovného  práva a zákona o mzdách,
 • presvedčivé prezentačné a komunikačné schopnosti v oblasti medziľudskej komunikácie ako aj v písomnom prejave,
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office), znalosť  HR systému  HUMAN, ELAS výhodou, 
 • znalosť anglického jazyka vítaná.
 • Angažovaný, vnútorne motivovaný a výkonovo orientovaný typ,  s veľmi dobrými organizačnými a vyjednávacími schopnosťami a vysoko profesionálnym prístupom k práci. 
 • Podpora  manažéra ĽZ  v rámci všetkých aktivít  týkajúcich sa oblasti ľudských  zdrojov, t.j.   
 • participácia na včasnom nábore a prijímaní zamestnancov podľa rozpočtu,  ako aj potrieb jednotlivých oddelení,   
 •  príprava  výplatnej štruktúry, popisov pracovnej činnosti a systémov hodnotenia pracovných pozícií spoločnosti,  
 • spravovanie a  aktualizácia kompletnej osobnej a mzdovej agendy spoločnosti, vedenie  záznamov v informačnom systéme ĽZ ako aj  systéme sledovania dochádzky ,
 •  príprava, spracovanie a distribúcia výplatných listín
 •  zostavovanie  prieskumov  názorov zamestnancov,   
 •  plánovanie, vytváranie a zabezpečovanie školení a rozvojových kurzov pre zamestnancov,  
 •  poskytovanie služieb zamestnancom,
 • udržiavanie dobrých vzťahov so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami ako aj  daňovými úradmi, atď.
 • príprava mesačných / týždenných a denných správ ĽZ (štatistiky, odpracované hodiny, absencie, atď. )
 • Výkon práce na zastupovanie počas materskej dovolenky. 
 • Naším klientom je spoločnosť GGP Slovakia, s.r.o., Poprad  
 • Príležitosť rozvinúť svoje pracovné skúsenosti v podmienkach etablovanej nadnárodnej spoločnosti,  
 • možnosti profesionálneho rozvoja a rastu,
 • kompenzácia cestovných nákladov,
 • možnosť zakúpiť firemné výrobky so zľavou

Základná mesačná mzda brutto : 850 EUR + 14 % bonusy

 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje