zobraziť i archív

Stavbyvedúci

Spať na: Area sales manager
Stavebníctvo
AVESTAV, s.r.o.
Ružomberok
16. 4. 2022
 • SŠ/ VŠ so stavebným zameraním,
 • podmienkou je preukázateľná prax v odbore,
 • dobrá orientácia v stavebnej dokumentácii,
 • skúsenosti s tvorbou rozpočtov a s riadením ľudí a / alebo projektov,   
 • odborná spôsobilosť pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor vítaná,
 • užívateľská úroveň práce s PC – Word, Excel, AutoCAD, Cenkros,
 • aktívna vodičská prax,
 • Samostatný, zodpovedný a výsledkovo orientovaný typ, s veľmi dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami, ktorého práca v stavebníctve baví.
 • Bydlisko v Ružomberku a blízkom okolí.  

Zodpovednosť za komplexné vedenie pridelenej stavby, t.j. :

 • realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu  a kvalite a prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom,
 • zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie,
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov,
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu,
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality,
 • operatívne riešenie problémov, ohrozujúcich vecné alebo časové plnenie finančných rozpočtov a časových harmonogramov projektov,
 • riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov
 • príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané práce.
 • odsúhlasovanie objednávok a následne prijatých faktúr za prijaté materiály a služby od subdodávateľov.
 • Naším klientom je stavebná spoločnosť, podnikajúca v oblasti realizácie stavebných prác v bytových, občianskych a priemyselných objektoch, ktorá zamestnáva a spolupracuje s odborníkmi zo všetkých oblastí stavebných činností. 
 • Zázemie etablovanej stavebnej spoločnosti so sídlom v Ružomberku,
 • menší kolektív s osobnejšími vzťahmi, 
 • možnosť realizovať sa vo vyštudovanom odbore, uplatniť svoje doterajšie odborné skúsenosti a pôsobiť v mieste svojho bydliska bez nutnosti dochádzania na vzdialené stavby.  
 • Ponúkaný plat : od 1500 EUR  brutto + pohyblivá zložka podľa výsledkov

 • Svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Stavebný majster

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje