zobraziť i archív

Technológ v potravinárskej výrobe

Výrobný priemysel
TATRAKON, s.r.o.
Poprad
23. 4. 2021
 • SŠ/ VŠ vzdelanie v odbore potravinárstvo,  
 • podmienkou je minimálne 3 ročná prax v potravinárskej výrobe na podobnej pozícii,
 • znalosť požiadaviek systémov manažérstva bezpečnosti potravín a potravinárskych štandardov (ISO, IFS),
 • Anglický jazyk – pokročilá úroveň,
 • Microsoft Office – pokročilý, Internet - pokročilý
 • Samostatný a výsledkovo zameraný typ,  ktorý má schopnosť rozhodovať a vziať na seba zodpovednosť, má zmysel pre zlepšenia a inovácie, je systematický  a pragmatický.

Samostatne koordinuje činnosti a postupy vo výrobnom procese v podmienkach potravinárskej výroby., t.j.  

 • riadi pracovníkov výroby a skladu surovín,
 • inovuje technologické postupy výroby, receptúry výrobkov a zefektívňuje výkon výroby,
 • navrhuje a zabezpečuje výrobu nových vzoriek a nových receptúr,
 • kontroluje dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
 • spolupracuje pri zlepšovaní systému riadenia kvality a bezpečnosti potravín,
 • spolupracuje s technikmi pri príprave novej technológie, podieľa sa na špecifikácii a výbere nových strojov, liniek, resp. ich súčastí a vybavenia prevádzky
 • Naším klientom je spoločnosť TATRAKON, spol. s.r.o. , ktorá sa zaoberá  výrobou konzervárenských výrobkov a cereálii: mäsových  konzerv, termosterilizovaných jedál a zeleninových  výrobkov v hermeticky uzatvorených obaloch.
 • Spoločnosť TATRAKON sa zameriava aj na zdravú výživu spotrebiteľov. Jedinečné označenie logom NATUR bez chemickej konzervácie je typické pre naše konzervárenské výrobky a cereálie.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Zamestnanie v stabilnej a perspektívnej spoločnosti,
 • práca v prostredí podporujúcom sebarealizáciu a osobnostný rozvoj,
 • moderné a príjemné pracovné prostredie,
 • mimoriadne polročné a ročné odmeny
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • obedy za 0,05 EUR,
 • ďalšie benefity dojednané v Kolektívnej zmluve
 • Mzdové podmienky: od 1050 EUR -1200 EUR – v závislosti  od kvalifikácie a skúseností uchádzača

 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje