Vedúci oddelenia strojnej údržby

Výrobný priemysel
Terichem Terwakoski, a.s.
Svit
26.9.2019
 • VŠ vzdelanie 2.stupňa – prednostne strojárskeho zamerania,
 • prax v podobnej pozícii v podmienkach výrobného závodu a skúsenosti s riadením procesov v oblasti údržby je podmienkou,
 • znalosť nástrojov TPM vítaná,  
 • znalosť anglického jazyka na pokročilej komunikačnej úrovni,
 • užívateľská úroveň práce s PC.
 • Samostatný, zodpovedný, angažovaný a výsledkovo orientovaný typ s dobrým technickým myslením, ktorý dokáže pohotovo reagovať a operatívne riešiť vzniknuté situácie, zvláda stres a má dobré organizačné a riadiace schopnosti.

Zodpovednosť za riadenie oddelenia strojnej údržby , t.j.:

 • koordinácia činnosti  skupiny údržbárov, 
 • zabezpečenie preventívnej, plánovanej a operatívnej údržby strojov,
 • zabezpečenie údržby budov,
 • analýza príčin vzniku porúch, návrh a realizácia opatrení na ich odstránenie,
 • inicializácia a sledovanie procesu optimalizácie z pohľadu údržby,
 • spracovanie dochádzky a plánu odmien podriadených,
 • sledovanie nákladov na oddelenie,
 • kontrola a dodržiavanie  požiadaviek uvedených v internej a externej dokumentácii.

Terichem Tervakoski, a.s. je fínsko-slovenská spoločnosť, člen skupiny  TERVAKOSKI FILMS GROUP, a pôsobí na Slovensku od roku 1995.  

Je globálnym výrobcom a dodávateľom špeciálnych BOPP fólií pre elektrotechnický priemysel pre najmodernejšie aplikácie v kondenzátoroch. 

V centrále na Slovensku vyvíja vylepšené produkty a aj tým si svoju pozíciu svetového lídra neustále zlepšuje. (http://tervakoskifilm.com/)

 • Perspektívne zamestnanie v etablovanej výrobnej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 • príležitosť pre sebarealizáciu a kariérny rast,  
 • kvalitný sociálny a benefitný program.   
 • Plat : od 1.400 EUR  (závisí od skúseností kandidáta) + po skúšobnej dobe doplnené bonusové odmeňovanie (podľa splnených cieľov)
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry novidea@novidea.sk.  
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje