Pridať nový príspevok

Vestenská

2015.05.30 19:24:29

 Čo sa bude na poradenstve robiť ? 

Mgr Lujza Kuceková

2015.06.06 10:01:05

Cieľom poradenstva je vytvoriť u vodiča správny postoj k bezpečnej jazde. Získate k tomu slúžiace zaujímavé informácie, skúsenosti a zážitky. Pri poradenstve využívame video ukážky, vyskúšate si jazdu s „alkoholickými“ okuliarmi... Nudiť sa určite nebudete a bude to pre Vás aj pohodlné. Tí , ktorí už u nás poradenstvo absolvovali, často konštatujú, že tieto informácie mali dostať už v autoškole...

Peter J

2015.05.28 09:22:30

 Mám už málo času, do 2 týždňov musím doniesť potvrdenie o poradenstve. Čo mám teraz urobiť ?

Mgr Lujza Kuceková

2015.05.28 09:23:00

Podľa našich skúseností dostane od dopravného inšpektorátu na túto povinnosť klient 60 alebo 90 dní.  Keďže medzi každým sedením musí byť odstup 7 dní, poradenstvo reálne od začiatku po jeho ukončenie trvá 1 mesiac.
Odporúčame Vám, aby ste sa na poradenstvo prihlásili hneď, ako dostanete rozhodnutie, zaradíme Vás do najbližšej skupiny, ktorú budeme otvárať – robíme tak každý mesiac.
Konkrétne termíny sa vždy snažíme maximálne prispôsobiť časovým možnostiam konkrétnych účastníkov v danej skupine.
 

Jozef

2015.05.28 09:19:55

 Musím absolvovať všetky 4 sedenia? Som zamestnaný, nemám čas, pracujem v zahraničí...

Mgr Lujza Kuceková

2015.05.28 09:20:31

Ide o zákonom stanovenú povinnosť a bez absolvovania všetkých 4 sedení nie je možné vystaviť Vám potvrdenie o jeho absolvovaní.
Ak by sme na niečo také pristúpili, išlo by z našej strany o porušenie zákona a hlavne, prieči sa to naším morálnym zásadám.
Ak by ste aj našli niekoho, kto Vám vydá doklad bez absolvovania poradenstva, vystavujete sa riziku, ide o porušenie niekoľkých zákonov naraz.  

Peter J

2015.05.27 15:03:09

Nafúkal som a mám ísť na vyšetrenie. Robíte také vyšetrenie ?

Mgr Lujza Kuceková

2015.05.27 16:05:54

Ak ste jazdili pod vplyvom alkoholu, dopravný inšpektorát Vám ako  prvú povinnosť určil podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu ku alkoholu..., to znamená, že pôjdete za lekárom – psychiatrom, aby sa vyjadril k tomu, či ste závislý od alkoholu., resp. aby takúto závislosť vylúčil.
Jeho potvrdenie potom odnesiete na dopravný inšpektorát a ten Vám podľa zákona stanoví ďalšiu povinnosť – podrobiť sa odbornému poradenstvu pre vodičov.
 

Pridať nový príspevok
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje