Spať na:
2008
Lujza Kuceková
TOP 10
Najlepší výberový proces
2008 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Konzultanti
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje