Spať na:
2009
NOVIDEA, s.r.o.
3. miesto
Najlepší výberový proces
2009 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje