Spať na:
2010
NOVIDEA, s.r.o.
v TOP 10
Najlepší výberový proces
2010 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje