Spať na:
2011
NOVIDEA, s.r.o.
TOP 10
Najlepší výberový proces
2011 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje