Spať na:
2012
NOVIDEA, s.r.o.
2. miesto
Najlepší výberový proces
2012 podľa hodnotení
uchádzačov v prieskume
RecruitRank v kategórii
Malé personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje