Spať na:
2016
NOVIDEA, s.r.o.
FINALISTA
Najlepší výberový proces
2016 v kategórii Malé
personálne agentúry
Nasleduje:
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje