zobraziť i archív

Absolventský program pre motivovaných a cieľavedomých vysokoškolákov

Výrobný priemysel
STROJCHEM, s.r.o.
Svit
31. 1. 2024
 • Absolvent VŠ 2. stupňa so zameraním na  IT alebo strojárstvo,  bez nutnosti praxe,
 • komunikatívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
 • analytické, logické a kritické myslenie,
 • schopnosť čítať technickú dokumentáciu a zorientovanosť vo výrobnýchtechnológiach,
 • pokročilá úroveň práce s PC, hlavne Microsoft Excel (BI, scripts)  
 • Visual Basic  a/ alebo MySQL výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny B 
 • Cieľavedomé, ambiciózne a húževnaté typy, s aktívnym, poctivým a systémovým prístupom k práci, s chuťou pracovať aj na sebe  pracovať  a ďalej sa vzdelávať.

Náš klient ponúka motivovaným absolventom VŠ jedinečnú príležitosť získať prax v stabilnom výrobnom podniku.

Náplň práce bude závisieť od vyštudovaného odboru a profesionálnych ambícií : 

 • Technické oddelenie – konštrukcia, technológia = práca s technickou dokumentáciou,   cenotvorba, plánovanie, konštrukčné činnosti.
 • Príležitosť získať prax v podmienkach etablovanej a stabilnej strojárskej spoločnosti  s dlhoročnou výrobnou tradíciou,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania v odbore  a perspektíva  kariérneho rastu,
 • každoročná valorizácia miezd,
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • benefity zo sociálneho fondu
 • benefity zamestnancom z Kolektívnej zmluvy – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie ( 3.pilier)
 • odmeny darcom krvi
 • Mzdové podmienky (brutto)  

 • od 1000 EUR/mesiac .
 • Ku mzde prináležia nároky z platnej Kolektívnej zmluvy ako sú napríklad mimoriadne odmeny za plnenie pracovných povinností a aj iné, ktoré budú konkretizované pri osobných pohovoroch.
 • Motivačný list a svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  
Nasleduje: Servisný technik

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje