zobraziť i archív

Konštruktér

Výrobný priemysel
strojárska výrobná spoločnosť
Popradský región
31. 7. 2023
 • SŠ/ VŠ vzdelanie so zameraním na strojárstvo a výrobné technológie,  
 • podmienkou je presvedčivá  znalosť výkresovej dokumentácie a technológie výroby,
 • prax v strojárskej firme výhodou,
 • pokročilá úroveň práce v AUTODESK INVENTOR,
 • práca s MS EXCEL na stredne pokročilej úrovni,
 • práca s ERP systémom INFOR výhodou – nie podmienkou.
 • Technický typ s dobrým analytickým myslením, s autentickým záujmom o oblasť strojárstva a s angažovaným a profesionálnym prístupom k práci. 

Samostatná odborná činnosť konštruktéra v podmienkach strojárskej výrobnej spoločnosti, t.j. :

 • vyhotovovanie výkresovej dokumentácie a návrhov pre potreby spoločnosti v CAD systéme v súlade s platnými normami a predpismi a zodpovednosť za jej kvalitu a včasné vypracovanie;
 • tvorba konštrukčnej dokumentácie – výkresová, konštrukčná, výrobná dokumentácia;
 • návrh a spracovanie konštrukčnej dokumentácie  prípravkov a pomôcok pre výrob,
 • zhromažďovanie všetkých potrebných dokumentácií pre navrhovanie a upravovanie konštrukcií.
 • spracovanie a vykonanie zmien a odchýlok  technickej a výrobnej dokumentácii;
 • komunikácia so zákazníkom/zadávateľom projektu;
 • participácia na štandardizácii a optimalizácii procesov v spolupráci s inými oddeleniami za účelom identifikácie možností na zlepšenie a elimináciu strát. 
 • podpora sústavného zlepšovania cieľov a KPIs a plnenie rôznych akčných plánov na dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti
 •  
 • Zázemie stabilnej výrobnej spoločnosti ,
 • pre technicky zdatného kandidáta  možnosť odbornej sebarealizácie,
 • bohatý sociálny program
 • Mzdové podmienky (brutto)  

 • od 1 450 EUR + variabilná zložka mzdy /
 • ku mzde prináležia nároky z platnej Kolektívnej zmluvy ako sú napríklad mimoriadne odmeny za plnenie pracovných povinností a aj iné, ktoré budú konkretizované pri osobných pohovoroch.
 • Motivačný list a svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.  

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje