zobraziť i archív

Kuchár – vedúci stravovacej prevádzky v súkromnej spojenej škole Krásne Sady

Obchod , služby
Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne sady
Mlynica
29. 12. 2020
 • SOU/ SŠ – v odbore kuchár,
 • podmienkou je prax v odbore,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • znalosti v súlade s poznatkami zdravej výživy, znalosti v dodržiavaní správnej technológie pri príprave diét, schopnosti vedenia rozpočtových noriem a kalkulácii stravy,
 • schopnosť pripravovať zdravú a vyváženú stravu pre deti,
 • ovládanie programu na riadenie stravovacej prevádzky,
 • ovládanie programu SOFT GL výhodou.
 • Zodpovedný, samostatný a spoľahlivý kandidát so  zmyslom pre poriadok a čistotu,  s precíznym prístupom k práci, s dobrými  komunikačnými  a organizačnými schopnosťami a s autentickým vzťahom ku deťom.

Zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovacieho úseku v podmienkach súkromnej spojenej školy (MŠ a 1. stupeň ZŠ), t.j. :

 • príprava menu,
 • normovanie jedál, zodpovednosť za dodržiavanie receptúr a technológií pri príprave jedál, za ich výživovú a energetickú hodnotu, ich pestrosť pri príprave jedálnych lístkov pre 60 stravníkov,
 • zabezpečenie dennej prevádzky kuchyne, t.j. príprava stravy,  zodpovednosť za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín a za kvalitu podávaných jedál,
 • zodpovednosť za správnu technológiu pri príprave diét, rozpočtových noriem, kalkulácií stravy
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických podmienok v stravovacej prevádzke a v skladoch potravín v zmysle platnej legislatívy,
 • materiálno-technické zabezpečenie stravovacej prevádzky,
 • skladové hospodárstvo (zásobovanie skladov tovarom: objednávky, príjem, výdaj tovaru zo skladu, hmotná zodpovednosť, vykonávanie pravidelných inventúr skladových zásob, dodržiavanie podmienok skladovania tovaru, sledovanie zásob a ekonomické narábanie so surovinami),
 • zabezpečovanie prevádzky schopnosti strojového zariadenia,
 • zaznamenávanie počtu stravníkov a odovzdávanie podkladov pre následnú fakturáciu
 • sledovanie čerpania limitu stravnej jednotky (denne),
 • vypracovanie mesačnej, štvrťročnej, polročnej a ročnej závierky hospodárenia stravovacieho úseku
 • perspektívne aj riadenie a kontrola podriadených, koordinovanie ich činností pri príprave jedál a dodržiavaní ich kvality
 • Stabilné zamestnanie a práca v kolektíve angažovaných ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného rozvoja,  
 • samostatná práca,  v budúcnosti aj perspektíva riadenia malého kolektívu.   
 • Ponúkaný plat :   900 brutto + odmeny do výšky 200 EUR – podľa presne stanovených kritérií

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e-mailovú adresu adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje