zobraziť i archív

Manažér neziskovej organizácie

Spať na: Inžinier kvality
Manažment
nezisková organizácia
Košice
20. 1. 2021
 • VŠ vzdelanie humanitného  alebo ekonomického zamerania,  
 • prax v podobnej oblasti výhodou,
 • preukázateľné skúsenosti s riadením projektov a procesov,
 • dobrá zorientovanosť v oblasti digitálneho marketingu a praktické skúsenosti so správou sociálnych sietí,
 • skúsenosti s plánovaním a implementáciou marketingových komunikačných kampaní,
 • práce s PC (MS Office) na pokročilej úrovni,
 • VP sk. B – aktívny vodič,
 • dobrá časová disponabilita.  
 • Samostatný, kultivovaný, tvorivý a angažovaný typ s veľmi dobrými organizačnými,  komunikačnými a prezentačnými schopnosťami. 

Zodpovednosť za efektívne fungovanie a ďalší rozvoj neziskovej organizácie s celoslovenským pôsobením,  t.j. :

 • komunikácia s klientmi, ktorí sú prijímateľmi pomoci,
 • rozvíjanie spolupráce s partnermi spoločnosti (podnikateľské partnerstvá, dobrovoľnícka spolupráca...),
 • zodpovednosť za prípravu projektov pomoci a ich organizačné zabezpečenie,
 • aktívna správa sociálnych sietí,
 • budovanie pozitívneho imidžu neziskovej organizácie a zvyšovanie povedomia o nej u klientov a donorov.   
 • Naším klientom je nezisková organizácia,  ktorá vznikla s cieľom pomôcť rozvíjať nadanie detí a umožniť im zmysluplne tráviť voľný čas. Svojimi aktivitami náš klient prispieva k podpore vzdelávania a rozvoja detí. 
 • Administratívne sídlo spoločnosti je v Košiciach.
 • Príležitosť pre sebarealizáciu pre hodnotovo orientovaného človeka, s možnosťou aktívnej participácie na rozvoji zmysluplného projektu,
 • kvalitné materiálne podmienky na výkon práce.
 • Ponúkaný plat :  1000 EUR brutto počas skúšobnej doby, po 3 mesiacoch sa dohodou stanovia podmienky finančného odmeňovania.

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk.   
 • V texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov informovať o ďalšom postupe.
 • 1. kolo výberového konania sa uskutoční v Poprade.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje