zobraziť i archív

Riaditeľ vnútrofiremnej banky

Manažment
Vnútrofiremná banka - startup projekt
Košice
17. 2. 2023
 • VŠ vzdelanie 2. stupňa so zameraním na ekonomiku, právo alebo manažment,  
 • prax v oblasti bankovníctva a/alebo finančníctva výhodou,
 • preukázateľné skúsenosti s riadením projektov a projektových tímov, 
 • znalosť nástrojov projektového riadenia,
 • pokročilá úroveň znalosti anglického jazyka.  
 • pokročilá úroveň práce s PC (MS Office),
 • aktívny vodič (sk. B),
 • Cieľavedomý, flexibilný a motivovaný typ so zmyslom pre systém a detaily a s výbornými organizačnými a riadiacimi schopnosťami. 

Zodpovednosť za prípravu, implementáciu a riadenie startup projektu, ktorého cieľom je vybudovať vnútrofiremnú banku na online platforme pre zamestnancov spoločnosti, zamestnancov akcionárov a klientov spoločnosti, t.j. :

 • príprava a nastavenie procesov potrebných pre vykonávanie bankových činností,
 • vybudovanie efektívneho tímu, ktorý bude zodpovedať za tvorbu a vývoj finančných služieb banky,
 • úzka spolupráca s už vybraným IT partnerom, ktorý zabezpečuje platformu pre fungovanie banky, 
 • riadenie ekonomických, finančných, marketingových a obchodných procesov s cieľom naplniť stanovený plán.
 • Naším klientom je významná slovenská spoločnosť pôsobiaca v sieťovom odvetví.    
 • Vnútrofirmenú banku bude prevádzkovať investičná spoločnosť.
 • Sídlo spoločnosti je v Košiciach.
 • Samostatná práca a príležitosť participovať na startup projekte,   
 • príležitosť pre sebarelizáciu,
 • kvalitné materiálne podmienky na výkon práce,
 • motivujúce odmeňovanie naviazané na dosiahnuté výsledky
 • Ponúkaný plat :  od 3000 – 4000 EUR  + pohyblivá zložka naviazaná na výsledky, ktorá môže predstavovať dvojnásobok fixnej zložky.

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na adresu agentúry.
 • V texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • 1. kolo výberového konania sa uskutoční v Poprade.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Scrum master

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje