zobraziť i archív

Scrum master

Informatika
CHASTIA, s.r.o.
Poprad alebo Košice
13. 2. 2023
 • VŠ vzdelanie so zameraním na ekonomiku, matematiku, informačné technológie, event. na pedagogiku  s technickým / IT zameraním,   
 • podmienkou je praktická skúsenosť v podobnej pozícii a zorientovanosť v oblasti IT vývoja,    
 • pokročilá úroveň práce s JIRA alebo podobným softwarovým nástrojom, schopnosť konfigurovať dashboardy  a tvoriť dokumentáciu (Confluence),
 • pokročilá úroveň anglického jazyka.  
 • Angažovaný, výsledkovo orientovaný a systematický typ, s výbornými organizačnými  schopnosťami, ktorý sa dokáže presadiť a efektívne komunikovať s rozdielnymi cieľovými skupinami (programátori, obchodníci a zákazníci) a vysvetliť zrozumiteľne odbornú technickú problematiku aj netechnikom.  
 • Zodpovednosť za efektívne vedenie teamu v agilnom procese vývoja (IS Chastia FM a Chastia ONE pre správu majetku (facility a property management), energetický manažment a Chastia IoT - informačného systému na zber a vyhodnocovanie energetických údajov), t.j. :
 • riadenie a koordinácia projektov,
 • zavádzanie Agile a Scrum princípov v projektoch, v procesoch a taktiež pri vývoji produktu Chastia ONE a Chastia FM,
 • analyzovanie výkonnosti teamu a návrhy na zlepšenie,
 • plánovanie cieľov sprint a dohliadanie počas celého sprintu na splnenie daných cieľov v úzkej spolupráci s Product Ownerom pri plánovaní a prioritizácii úloh,
 • koučovanie a mentorovanie členov teamu v oblasti agilných štandardov,
 • zabezpečenie efektívneho prepojenia medzi vývojármi software a obchodným tímom,
 • Miesto práce je v kancelárii v Poprade alebo v kancelárii v Košiciach.
 • Naším klientom je spoločnosť CHASTIA, s.r.o. , ktorej poslaním  je vyvíjať a ponúkať software a služby najmä v oblasti grafických informačných systémov, facility a property managementu, IoT zberu a vyhodnocovania dát, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.), prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému Chastia FM, Chastia IoT a Chastia ONE.
 • Sídlo spoločnosti je v Poprade, ďalšie pobočky sú v Košiciach, Bratislave a Prahe.
 • www.chastia.sk )
 • Ponúkame prácu v podmienkach etablovanej spoločnosti, ktorá pracuje na zaujímavých, úspešných a perspektívnych projektoch,
 • prístup k najnovším technológiám z oblasti IT,
 • možnosť neustáleho vzdelávania,
 • interná výučba anglického jazyka, 
 • prácu v mladom menšom kolektíve = osobnejšie vzťahy a prístup,
 • firemné akcie - konferencie, teambuildingy, apod.
 • V prípade záujmu možnosť hybridnej formy práce (office / home office).
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry (novidea@novidea.sk)
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje