zobraziť i archív

Špecialista / konzultant pre implementáciu software a podporu zákazníkov

Informatika
CHASTIA, s.r.o.
Poprad / SR
20. 10. 2021
 • VŠ vzdelanie v stavebnom, strojárskom, energetickom alebo ekonomickom odbore; odbor TZB alebo Facility Management výhodou,
 • skúsenosti s podobnou prácou vítané,
 • znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť nemeckého jazyka vítaná,  
 • pokročilá úroveň znalosť práce s PC (MS Office – dôraz na Excel ),
 • základná znalosť jazyka SQL vítaná,
 • dobrá časová disponabilita ( pracovné cesty za klientmi a účasť na výstavách),  
 • aktívny vodič.
 • Samostatný, angažovaný, kultivovaný a cieľavedomý typ so záujmom o progresívne technológie, s výbornými komunikačnými a prezentačnými schopnosťami, ktorý dokáže budovať a formovať vzťahy so zákazníkmi,  zistiť a riešiť ich potreby a súčasne kooperovať s interným technickým tímom.   

Participácia pri implementácií špecializovaného software CHASTIA v projektoch zameraných na technickú správu nehnuteľností (Facility manažment), prenájom priestorov (Property manažment) a energetický manažment, t.j. :

 • podpora existujúcich zákazníkov a operatívne riešenie problémov,
 • aktívna komunikácia so zákazníkmi v rámci zverených projektov s cieľom získať vstupné informácie o ich požiadavkách, 
 • následná analýza získaných údajov, ich spracovanie a komunikácia s tímom programátorov,
 • pomoc s nasadením systému a jeho uvedením do každodenného života u klienta vrátane zaškolenie personálu a jeho ďalšia optimalizácia.  
 • Súčasťou práce je aj navrhovanie možných vylepšení v software na základe získaných informácií od klientov, oboznámenie sa s najnovšou technológiou IoT a jej integrácia v energetickom manažmente a pri správe budov.
 • Naším klientom je spoločnosť CHASTIA, s.r.o. , ktorej poslaním  je vyvíjať a ponúkať software a služby najmä v oblasti grafických informačných systémov, facility a property managementu, IoT zberu a vyhodnocovania dát, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.), prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému Chastia FM, Chastia IoT a Chastia Helpdesk.
 • Sídlo spoločnosti je v Poprade, ďalšie pobočky sú v Košiciach, Bratislave a Prahe. ( www.chastia.sk)
 • Práca v mladom kolektíve na zaujímavých, úspešných a perspektívnych projektoch,
 • prístup k najnovším technológiám z oblasti IT,
 • možnosť neustáleho vzdelávania,
 • firemné akcie - konferencie, teambuildingy, apod.
 • Platová ponuka :
 • od 1 300 EUR/mesiac - základná zložka;
 • finálna úroveň základnej zložky mzdy závisí od skúseností a znalostí kandidáta, t.j. v prípade seniorskej pozície bude mzda výsledkom dohody s kandidátom.   
 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry (novidea@novidea.sk)
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Prihlásených kandidátov budeme informovať o výsledku a ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Prosím, pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk  do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM. 
Nasleduje: Hlavný účtovník

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje