zobraziť i archív

Stavebný majster - stavbyvedúci s praxou

Stavebníctvo
stavebná spoločnosť
Poprad
6. 11. 2020

• SŠ/ VŠ so stavebným zameraním,
• podmienkou je preukázateľná prax v odbore, praktické skúsenosti s riadením ľudí na stavbe,  
• dobrá orientácia v stavebnej dokumentácii,
• odborná spôsobilosť pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor vítaná,
• pokročilá úroveň práce s PC,
• aktívna vodičská prax.
• Zodpovedný, samostatný, flexibilný a výsledkovo orientovaný typ, s autentickým vzťahom ku stavebníctvu a s veľmi dobrými organizačnými a riadiacimi schopnosťami.
Bydlisko prednostne v podtatranskom regióne a ochota pracovať v mieste realizácie zákazky - t.j. v rámci celého Slovenska. 

 • Zodpovednosť za koordináciu a riadenie špecializovaných stavebných zákaziek, ktoré sa realizujú  v rámci celej SR,  t.j. :
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov.
 • realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite a prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom,
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu.
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality.
 • zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie.
 • riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov.
 • príprava podkladov na fakturáciu za vykonané práce.
 • odsúhlasovanie objednávok a následne prijatých faktúr za prijaté materiály a služby od subdodávateľov,
 • operatívne riešenie problémov,  ohrozujúcich vecné alebo časové plnenie finančných rozpočtov a časových harmonogramov projektov.
 • pracovné viacdňové výjazdy na miesto realizácie zákazky  v rámci celého Slovenska.  

Naším klientom je stavebná spoločnosť so sídlom v Poprade.

 • Zázemie etablovanej stavebnej spoločnosti so sídlom v Poprade,
 • možnosť realizovať sa vo vyštudovanom odbore a uplatniť svoje doterajšie odborné skúsenosti, 
 • menší kolektív, kde sú osobnejšie vzťahy a užšia spolupráca,
 • Ponúkaný plat : 1500 EUR brutto + motivujúca pohyblivá zložka (konkrétna suma bude závisieť od praxe kandidáta)

• Svoj životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk.
• V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
• Prihlásených kandidátov budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.
• Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje