zobraziť i archív

TECHNIK BOZP a PO - HSE PILOT

Výrobný priemysel
TREVES, s.r.o.
Veľká Lomnica
16. 4. 2021
 • SŠ / VŠ vzdelanie technického zamerania, so špecializáciu na BOZP a PO,
 • predchádzajúce skúsenosti s prácou na pozícii technik BOZP, špecialista BOZP alebo HSE pilota minimálne 3 roky,
 • minimálne dvojročná prax v automotive
 • BT - osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 23 zák.č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov (ABT v zmysle § 24 výhoda),
 • Technik PO - osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zák.č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a § 35 zák.č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov,
 • znalosť environmentálneho manažérstva (SEM), norma EN ISO 14001:2015,
 • znalosť odbornej terminológie a podnikových procesov,
 • environmentálne povedomie,
 • veľmi dobrá znalosť práce s PC Office – pokročilý / SAP - základy
 • aktívna komunikácia v anglickom jazyku slovom aj písmom,
 • zodpovednosť, časová flexibilita, zručnosť, chuť pracovať a učiť sa nové veci, iniciatívny prístup k práci, orientácia na cieľ a analytické myslenie.

Činnosť technika BOZP podľa aktuálne platnej legislatívy, t.j. :

 • vypracovanie vnútropodnikových predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • spracovanie vnútropodnikových predpisov o poskytovaní ochranných a hygienických prostriedkov v zmysle platnej legislatívy,
 • sledovanie zmien legislatívy a následná aktualizácia vnútorných predpisov,
 • vykonávanie bezpečnostných auditov,
 • kontrola opatrení zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu,
 • evidencia pracovných úrazov a skoro nehôd a vyhodnocovanie ich príčin s návrhom na opatrenia vedúce k zvýšenej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • vyšetrovanie pracovných úrazov v kompetencii a právomoci vedúceho organizácie,
 • navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života a zdravia,
 • zabezpečenie spolupráce so zástupcami zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečenie školenia zamestnancov, ich evidencia a sledovanie platnosti,
 • kontrola dodržiavania hygienických predpisov a používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok a ich evidencia a výdaj,
 • navrhovanie nápravných opatrení pri zistení nedostatkov v oblasti BOZP,
 • reporting v oblasti BOZP a PO,
 • aktívna účasť na auditoch.
 • Naším klientom je spoločnosť TREVES Slovakia, s.r.o.,  Veľká Lomnica.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavé finančné ohodnotenie,
 • motivačný bonus po skúšobnej dobe,
 • dlhodobá a stabilná práca v dynamicky sa rozvíjajúcej zahraničnej automotive spoločnosti,
 • narodeninový a  Mikulášsky  balíček,
 • Vianočný večierok

Mzdové podmienky (brutto) :   od 1700 € mesačne v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností uchádzača + motivačný bonus po skúšobnej dobe

 • Profesijný životopis pošlite na e mailovú adresu agentúry novidea@novidea.sk .V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM
Nasleduje: Stavebný majster

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje