zobraziť i archív

Vedúci/a divízie skúšobníctva - manažér kvality akreditovaných skúšobných fyzikálnych, analytických a textilných laboratórií

 • VŠ vzdelanie 2.stupňa prednostne so zameraním na chémiu alebo textil, 
 • relevantná prax v oblasti skúšobníctva, výskumu a/ alebo laboratórnych činností,
 • znalosť legislatívy v oblasti kvality a skúšobníctva,
 • znalosť noriem  (ISO/IES 17025, ISO 9000,  14001..) výhodou,
 • skúsenosti s riadením,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 ( mierne pokročilý),
 • pokročilá úroveň práce s PC (   Word, Excel, Power Point),
 • samostatnosť pri riešení úloh a profesionálny prístup (profesionálna nekompromisnosť),
 • zmysel pre systém,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • dobré komunikačné schopnosti.

Zabezpečenie prevádzky a činností akreditovaného laboratória a certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky podľa interných aj externých požiadaviek, t. j. :

 • zodpovednosť za prevádzkovanie systému kvality v laboratóriách v súlade s manažérskymi štandardmi,
 • organizácia práce a riadenie pracovníkov divízie (6 podriadených),
 • riadenie a participácia na procesoch v laboratóriách (skúšky chemických vlastností vláknarenských a textilných výrobkov, vôd, kalov a odpadov )
 • identifikáciu rizík a informovanie nadriadeného o nezhode. 
 • Zodpovednosť za plnenie plánu výnosov a nákladov divízie, súčasťou náplne práce je aj komunikácia s existujúcimi zákazníkmi a vyhľadávanie nových zákazníkov.
 • Dlhodobá, stabilná práca vo firme so 70-ročnou históriou,
 • priaznivé podmienky pre odbornú sebarealizáciu,
 • každoročná úprava mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • firemné akcie,
 • Mzdové podmienky (brutto) :

 • 825 - 1 500 EUR/mesiac
 • Suma 825 € je základná zložka mzdy. Výsledná výška mzdy bude stanovená individuálne po absolvovaní osobného pohovoru podľa individuálnych pracovných skúseností a zručností uchádzača.
 • Výslednú mzdu tvoria mesačné prémie stanovené ako % zo základnej mzdy, ročná odmena pri splnení stanovených cieľov.
 • Naším klientom je Výskumný ústav chemických vláken, a. s. so sídlom vo Svite, ktorý  zabezpečuje v zmysle svojho predmetu činnosti výskum a vývoj v oblasti chemických vlákien, vývoj strojných zariadení pre chemický priemysel a strojársku výrobu.
Nasleduje: Area sales manager

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje