OrMet si môžete u nás objednať a zakúpiť.

Predchádzajúci článok: Anotácia ORMET

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA ORANŽOVEJ METODIKY (OrMet) v rôznych formátoch
( .pdf, .doc, .docx, .odt)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA SPOTREBNÉ ČASTI (OrMet) v rôznych formátoch
( .pdf, .doc, .docx, .odt,)

Cenník OrMet

 

Cena bez DPH

Cena s DPH

Základná batéria OrMet

690 EUR + 10% DPH

759 EUR

Jednodňový zácvikový seminár

18 EUR + 20% DPH

21,60 EUR

Poštovné

 3,33 EUR + 20% DPH

4,00 EUR

 

                                                                                  

Spotrebné časti testov ( A, B, + dotazníky 9.-12 časť C) :

Názov testu

Spotrebné časti

Cena za 1 SpK*

Cena vrátane DPH

PRÍKAZY

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

SÚVISLOSTI

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

POSTUPNOSTI

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

TMV

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

INVERZNÁ KOCKA 010

5,45 EUR +10% DPH

6,00 EUR

 B-D

5,45 EUR + 10% DPH

6,00 EUR

Neúplné figúry

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

Pamäť. test – OH

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

 

 

 

Dotazník NOV ALC

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

Dotazník NOV ASJ

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

Dotazník IRALC

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

Osobný dotazník vodiča

3,18 EUR + 10% DPH

3,50 EUR

 

*Spotrebný komplet (SpK) = 50 ks spotrebného testu 

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje