Zo zoznamu našich odborných publikácií z oblasti dopravnej psychológie

Kucek. P., Kuceková, L.: Alkohol v cestnej doprave. 36, 2001, 93 – 105.

Kucek, P., Némethová, P.: Alkoholici vo výsledkoch dopravno-psychologických vyšetrení. Alk. Drog. Záv., 37, 2002, 195 – 208.

Kucek, P., Kuceková, L.: Emócie a alkohol. Alk.Drog.Záv. 37, 2002. 41 – 55.

Kucek, P., Kuceková, L.: Agresia a cestná doprava. Kapitoly z dopravnej psychológie, SZU, Bratislava 2010, 22 – 41.

Kucek, P., Kuceková, L.: Alkohol v cestnej doprave. Kapitoly z dopravnej psychológie,  SZU, Bratislava 2010, 42 – 48.

Kucek, P., Kuceková, L.: Dôvody pitia, emócie a alkohol. Kapitoly z dopravnej psychológie,  SZU, Bratislava 2010, 49 – 58.

Kucek, P., Kuceková, L.: Posudzovanie závažnosti pitia a diagnostika alkoholizmu. Kapitoly z dopravnej psychológie,  SZU, Bratislava 2010, 58 – 62.

Kucek, P, Kuceková, L.: Drogy v cestnej doprave. Kapitoly z dopravnej psychológie,  SZU, Bratislava 2010, 62 – 68.

Kucek, P., Kuceková, L.: Psychická spôsobilosť vodičov a jej posudzovanie. Kapitoly z dopravnej psychológie,  SZU, Bratislava 2010, 82 – 98.

Kuceková,L., Kucek, P.: Najčastejšie chyby v odbornom poradenstve pre vodičov zachytených pod vplyvom alkoholu. In: Kleinmann a kol.: Rehabilitačné programy pre vodičov. Salvus, 2013, 65 – 74.

Kucek, P., Kuceková, L.: Je program kontrolovaného pitia vhodný v odbornom poradenstve pre vodičov? Alk. Drog. Záv. 48, 2013, 237 – 246.

Nasledujúci článok: Článok z ADZ

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje