NAŠE SLUŽBY.

 • Zabezpečujeme profesionálnu pomoc pri vyhľadávaní a výbere pracovníkov, pre zamestnávateľov pričom obsadzujeme pracovné pozície na všetkých úrovniach, t.j. od robotníckych pozícií cez pozície samostatných odborných  pracovníkov, pracovníkov obchodu a služieb až po top manažment.
 • Ťažisko nášho pôsobenia je pre zamestnávateľov v podtatranskom regióne (popradský región, Liptov a Spiš). Disponujeme rozsiahlou databázou uchádzačov v podtatranskom regióne.   
 • Realizujeme posúdenie psychickej spôsobilosti kandidátov pre výkon rôznych pracovných funkcií v komplexnom profile ich kvalifikačných, odborných, skúsenostných, rozumových,  výkonnostných, osobnostných, motivačných a sociálne interakčných predpokladov.
 • Realizujeme posúdenie manažérskych dispozícií a preferovaného štýlu riadenia.
 • Poskytujeme poradenstvo pri konkurzných konaniach, príp. komplexnú realizáciu konkurzných konaní.

Proces výberového konania prispôsobíme požiadavkám zamestnávateľa, prípadne participujeme len na niektorej časti výberového konania. Ak napríklad potrebujete posúdenie Vami vybraných kandidátov, vstúpime do výberového procesu a poskytneme vám externý posudok či už na základe testov, interview alebo posúdení odbornosti.

 

PROCES VYHĽADÁVANIA A VÝBERU:

 • zistenie nárokov objednávateľa na kandidáta a dôkladná analýza popisu práce
 • návrh a dohoda o metóde vyhľadávania, pričom v procese hľadania využívame kombináciu inzercie a výberu  z databázy, resp. priame oslovenie potenciálnych kandidátov.
 • realizácia 1. kola výberového konania, ktorého je súčasťou je  behaviorálne interview,   osobný dotazník, osobnostné testy, testy schopností, jazykové,  prípadne odborné testy.
 • zorganizovanie 2. kola výberového konania, v ktorom sú najvhodnejší kandidáti predstavení   zástupcom spoločnosti, ktorá je naším klientom.
 • na kandidátov, ktorých Vám odporučíme ako najvhodnejších na danú pozíciu, poskytujeme garanciu v trvaní 3 mesiacov. To znamená, že ak sa v priebehu tohto obdobia kandidát neosvedčí a jeho miesto sa uvoľní, bezplatne vyberieme ďalších uchádzačov.
 • Cenu za kompletný výber stanovíme na základe dohody. Záleží od typu pozície a od množstva obsadzovaných pozícií v jednej spoločnosti.

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje