ČO HOVORÍ ZÁKON? 

1. Psychologické posúdenie vodičov podľa zákona č. 8/2009 a  vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z, paragraf 88

(5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa :

  • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
  • iná osoba, ktorej takáto povinnosť vyplýva podľa tohto zákona (napr.: na žiadosť dopravného inšpektorátu – pri odobratí vodičského preukazu a p. ) alebo na žiadosť lekára  viac info .

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa :

  • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
  • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,  motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí
  • motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRACOVISKA

Naše pracovisko je vybavené predpísanou prístrojovou technikou (determinačný prístroj,  prístroj na meranie periférneho vnímania), takže sme oprávnení vyšetrovať aj vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov ADR.

 

 

AKO SA OBJEDNAŤ.

Svoju prácu si organizujeme tak, aby ste u nás nemuseli zbytočne čakať. Objednajte sa preto prosím, dopredu na telefonickom čísle  052/77 221 91 alebo 0905 621 986.

Psychologické vyšetrenia realizujeme denne, spravidla o 8,00 hod ráno a o 13,00 hod popoludní, prípadne po dohode v inom, Vám vyhovujúcom čase.

ČO SI PRINIESŤ.

Prineste si vodičský preukaz  a okuliare, ak ich používate. Ak ide o povinnosť, ktorú Vám stanovil dopravný inšpektorát, prineste si prosím, so sebou aj rozhodnutie DI. 

Nezabudnite, že v psychologických testoch sa nepriaznivo odzrkadlí Vaša prípadná únava alebo potúženie sa alkoholom. 
Príďte oddýchnutí, nie po nočnej zmene a už vôbec nie pod vplyvom alkoholu. 

AKÁ JE CENA?

Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

 

 

 

   

/Psychotesty pre vodičov/

  • Psychologické posúdenie vodičov motorových vozidiel
  • Psychologické posúdenie psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe

/Psychotesty na zbrojný preukaz/

  • Psychologické posúdenie špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva v zmysle zákona č. 128/2011 Z. z.
   

/Psychotesty SBS/

  • Psychologické posúdenie pracovníkov na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti  súkromnými bezpečnostnými službami podľa zákona č. 473/2005 Z. z.

/Psychotesty – zamestnanci v osobnom
kontakte s deťmi/

  • Psychologické posúdenie žiadateľov o zamestnanie a zamestnancov, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu s deťmi zákonom č. 305 /2005 Z. z., par 58 a vyhlášky 103/2018 Z. z. MPSVR SR
 
Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje